Undervisningslokaler Mindfulness og Psykoterapi Århus Ryesgade 29.3

 Foto: Vores undervisningslokaler som ligger centralt i Århus "Mindfulness og Psykoterapi Århus" Ryesgade 29.3 8000 tæt på bus og tog 

 Århus grupper og individuelt - mental sundhedsprogrammer  for professionelle og private ved universitetsuddannet certificeret  Mindfulness lærer, sygeplejerske og  Udd Specular psykoterapeut MPF. Tilbyder små fortrolige behandlingsforløb på  hold med max 15 deltager  på hvert  hold  pris 3500 kr  uden moms når der er tale om et behandlingsforløb, som støtte til psykologbehandling,eller andet behandling. Alt andet er plus moms. Tilbyder mindfulness supervision til dig der bruger mindfulness i dit arbejde.   

Udtalelser fra tidl kursister: 

"At lære nyt og spændende , som kan hjælpe mig til at få en ny indsigt og oplevelse af livet og være tilstede på en ny måde som giver mere ro i sindet "

"Mest  af alt er jeg blevet berørt af det faktum, at dette kursus faktisk har formået at hjælpe mig til at genskabe forbindelsen mellem mit hoved og min krop,  og til det menneske jeg er essentielt. Jeg er i hvertfald godt på vej :) Da jeg startede her var min krop en komplet fremmed, en jeg ikke havde snakket med i mange år. Den føltes forfærdeligt langt væk, var fuld af følelsesmæssig smerte, og jeg havde ikke lyst til at have noget med den at gøre. Men den er blevet min ven , og sammen med den er der dukket en intuition, værdighed og ro op, der lader mig mærke hvem jeg er, ikke tænke mig til det.Det her har reddet mit liv- for det havde ikke været det værd at leve videre i samme barske rille- TAK "

Mindfulness/ MBSR Mindfulnessbaseret stress reduktionsforløb er for alle og for dig, som oplever reaktioner eller efterreaktioner fra stress/ belastninger,  smerter i kroppen, kriser i livet, angst, vrede, irritation , jalousi, søvnproblemer, uro og bekymring. Og til dig der ønsker større livskvalitet, glæde og nærvær i hverdagen, der har behov for at lære at slappe af i en travl hverdag og forebygge stress og skabe større overblik og klare tanker mm.

 Mindfulness program for Mindfulness og Psykoterapi Århus MBSR aftengruppe , IMP Mindfulness  fortsætterforløb     efterår 2017

MBSR ved Stress, angst, depression og stress relatered symptomer er der videnskabelig evidens for MBSR programmet og sundheds styrelsen anbefaler Mindfulness til Stress MIndfulness Mindfulness Baseret Stress reduktion , evidensbaseret behandlings/ undervisningsforløb ved Certificeret MIndfulness / MBSR lærer fra Univertity of Massathusetts Hvis tiderne passer dig dårligt kan vi sammen tilrettelægge et individuelt MBSR forløb som passer dig bedre.


Tilmelding her   

 

  Aftenhold hold 44 30 timer ialt plus visitaitonssamtale på telefon eller i min klinik i Ryesgade 29.3 tv  
Tid: kl 17:00-19:30
  26.9,3.10,10.10,24.10,31.10,7.11,14.11,21.11 stilhedsdag / retræte dag den 4 nov kl 9-16.30
 

ialt 30 timer pris 3500 kr for behandlingsforløb/ undervisningsforløb

plus 25 % moms når din arbejdsplads eller virksomehed betaler, eller forløbet er en del af din uddannelse

Sted: Ryesgade 29 3 tv. Århus 
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   

  

 

Retræte på Gomde Helgenæs

IMG 663916736625 10210487382174113 1223354811 n

 

mindfulness meditation  dynamisk proces  fordybelse  stilhed  natur 

 fascial flow & yoga  interpersonel mindfulness  filosofi

Retræte torsdag d. 26. - søndag d. 29. oktober 2017

På det smukke retreatcenter Gomde på Helgenæs

Med Rikke Braren Lauritzen & Birthe Moksha

Psykoterapeuter MPF og cert. mindfulness/MBSR-lærere

 "Har du tålmodighed til at vente indtil mudderet synker ned og vandet bliver klart?

Kan du forblive uden at bevæge dig indtil den rigtige handling opstår af sig selv?

- Lao Tzu.

 

Retræten er for alle som trænger til en pause fra hverdagens stress og jag og søger tilbagetrækning med rum til fordybelse, stilhed og væren. Du kan komme for at få genopladet batterierne og for at blive klogere på dig selv og livet. Et fire-dages ophold i delvis stilhed giver ro og næring til krop og sjæl og mulighed for at bevidstgøre din måde at møde dig selv og andre. Du har mulighed for at gå ind i en intensiv fordybelse og personlig proces og være vidne til hvordan også svære temaer kan blive erkendt og forløst ved at få den fulde opmærksomhed og venlige medfølelse, som ellers kan være svær at få kontakt til hjemme i normale omgivelser.

Retræten er også for dig som ønsker at fordybe dig i mindfulness som en opfølgning på det 8-ugers MBSR/MBKT eller IMP forløb eller som en del af din mindfulnessuddannelse. Du kan have gavn af erfaringen både personligt og fagligt i din proces mod at integrere mindfulness i dit arbejde som mindfulnessinstruktør, behandler, terapeut, pædagog, lærer, leder, konsulent m.m. Du kan også komme som begynder med en lyst til at opdage og opleve det intense nærvær, med dig selv, hinanden i relationen og i en gruppe og i naturen. 

Mindfulness i proces

Denne retræte inviterer ind til en personlig proces og indsigt i krop-sindet, med os selv og hinanden, på en måde så processen bliver sammenhængende og integreret. Gennem stilheden og gennem den nye måde at møde dig selv på, kan du opleve at dit krop-sind går i proces, det kan være at der kommer følelser op, du ikke lige havde regnet med, og du vil måske opdage at der noget i det indre, der hele tiden dukker op. Noget som dine tanker og følelser hele tiden kredser omkring. Måske vil du opleve det irriterende, at det nu lige kommer her hvor du skulle opleve den ”indre fred”. Når vi holder sindet i ro vil der helt naturligt dukke en masse stof op, som du i hverdagen ”stilner” og fylder ud med aktiviteter og gøremål. Gennem mødet med dig selv, hvor du er mindfuldt naturligt tilstede og giver det indre omsorg, kan der opstå en form for indre transformation og vi kan gå bag om de forskellige masker af forståelse af os selv, de indre narrativer og historier, og åbne op for en mere ægte adgang til din indre kerne og bevidsthed og personlige frihed.

Gruppeproces - at blive holdt og støttet i stilhed og i dialog

For at tillade denne proces, er det en nødvendighed at vi bliver mødt, holdt og støttet gennem en venlig naturlig tilstedeværelse fra os selv og fra den gruppe vi er sammen med. Vi bruger gruppedynamikken og hinanden blandt andet gennem den særlige meditationspraksis interpersonel mindfulness, som består af meditative dialogøvelser og kontemplationer i par, hvor vi undersøger på tæt hold hvordan vi fungere i relationen både til os selv og den anden. Når vi bryder stilheden indimellem og anvender indsigtsdialogen som en dybdegående metode til undersøgelse af os selv i relationen, understøttes vores egenproces, og det at opleve stilheden sammen og derudfra kunne udtrykke sig fra det stille sted, er både helende for vores gamle relationelle udfordringer og har potentiale til at udvikle os i vores daglige relationer også uden for meditationspuden.

Fordybelsesproces – at nå bag om vores reaktioner og handlinger

I vores opvækst og i vores liv er vi blevet mødt, holdt og støttet, nogle gange tilpas og andre gange ubalanceret. Hvordan holder vi os selv i en mindfulnesspraksis, hvad vil det egentlig sige at være i en relation, til noget eller nogen, eller til os selv, til stilheden der ligger inde bag ved alt det, vi hele tiden fylder på med vores evige ”gøren”, med risiko for at det at meditere også bliver til en ”gøren”. Vi vil med mindfulness gå ind og nysgerrigt opleve og undersøge det at modtage støtte, imens vi bevæger os fra f.eks. tyngdekraften og fra vores struktur og fra de indre naturlige kropsimpulser, og her opøver en større fortrolighed til at kunne give slip på automatiske uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og vaner, der ofte styrer vores adfærd og tanker og følelser og relationer.

Fascial flow - bevidsthed i bevægelse

På denne retræte udvider vi opmærksomhed i kroppen i bevægelse til også at inddrage bevidsthed i bevægelse gennem en ny bevægelsesform Fascial flow. Hvor yogaen kan have tendens til at opleves lidt særskilt fra mindfulness og være styret af instruktioner, giver fascial flow mulighed for at vi kan komme tættere på og opleve en mere direkte indgang til sindet. Vi dykker ned i elementer af fordybelse i krop-sindet, ved hjælp af meditative og mere strukturelle sekvenser med fascial flow. Denne særlige bevægelsesform, som tager udgangspunkt i fascierne/bindevævet som er vores støttevæv, åbner op for at vi kan kombinere kropspsykologi og processer i sindet, og gennem langsomhed fordybe os i den indre kontakt. Når vi kan åbne op for et større indre kropsflow, har det en sammenhæng med hvordan vores sind kan være i flow med evige forandring. Vi opdager, at vi ikke behøver at holde fast i det som er foregået i fortiden eller det som vil komme til at ske i fremtiden, men mere og mere begynder at møde det som opstår i sindet.  Gennem mindfulness kan vi integrere den visdom der ligger i indsigten og give slip, ud fra en naturlig opstået indre kontakt fra hjertet, og vi kan bl.a. opleve en større forbundethed med andre mennesker, livet og naturen.

Glæde og forbundethed –  naturen i stilhed

Dagen er tilrettelagt med en vekselvirkning mellem oplæg omkring vores temaer med inspiration fra den buddhistiske psykologi og filosofi, efterfulgt af stilhedsmeditation, mindfulness i bevægelse i form af fascial flow, mindful yoga og gangmeditation i den smukke natur. Når vi forbinder os med naturen og dens elementer, åbner vi op for det universelle i vores liv og en følelse af indre og ydre forbundethed kan opstå. Der er ikke et mål for at vandre men mere at opleve processen imens vi vandrer sammen i hele gruppen i Yatra eller individuelt og åbne op for indsigten i altings foranderlighed, skønhed og underfundighed. Med tillid til den proces vi befinder os i og med mere lethed ind i livet, kan alting folde sig ud på denne fordybelsesrejse.

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change"

- Charles Darwin.

Undervisere:

Birthe Moksha & Rikke Braren Lauritzen, begge psykoterapeuter MPF og erfarne Mindfulness/MBSR-lærere og Interpersonel Mindfulness-lærere. Vi er særligt interesserede i den psykodynamiske proces der kan gå hånd i hånd med mindfulness, herunder hvordan mindfulness i det relationelle kan forvandle og frisætte kærlig kontakt mellem mennesker. Vi har begge solid erfaring med klientarbejde og gruppedynamikker og bruger vores psykoterapeutiske forståelse ind i processarbejdet, som vi mener er en forudsætning for at kunne lede mennesker med større eller mindre udfordringer ind i stilhedsfordybelse. Vi er forankrede i kropsarbejdet og har mangeårig meditationserfaring, og har fulgt egne meditationslærere på tæt hold, hvorfra vi har vores viden om spirituel og meditativ udvikling. Da vi har samarbejdet i flere år, bygger vores relation på en gensidig respekt og kærlighed, som vi ønsker skal smitte af på vores undervisning, så der skabes tryghed og balance som er forudsætningen for at vores nervesystem kan falde til ro og mennesker kan vokse og hele. 

Program:

Fra torsdag eftermiddag (indkvartering og kaffe/the kl. 14, opstart kl. 15 i salen) til søndag eftermiddag (afrunding og kaffe/the og farvel kl. 16). 

Kurset er tilrettelagt efter et struktureret program med meditationstræning fra tidlig morgen til aften:

6.00: Væk

ing0-21.00: Fælles aftensmeditation  

Dagsrytme

 6.30-7.30  Yoga/meditation
 7.30-8.30  Morgenmad
 9-12.30  undervisning
 12.30-13.30  frokost
 kl. 14-18  undervisning
 18-19  Aftensmad
20-21 Aftenmeditation. Godnat i stilhed

Praktiske oplysninger:

Der vil under kurset hele tiden være kaffe, te og kiks og frisk frugt. Maden er økologisk vegetarisk. Medbring varmt tøj til udendørs praksis.

Pris:

Kost/logi alt inkl. 3000 kr. + moms på dobbelt- el. tremandsværelse.

Hvis du ønsker enkeltværelse (begrænset antal) koster det 500 kr. i tillæg.

Du har også mulighed for at bo på sovesal (op til 10 personer) for kun 2500 kr.

Du kan vælge at medbringe eget sengelinned eller leje det på stedet for 75 kr.

Hvis retræten indgår som et behandlingsforløb og du har været omkring egen læge el. psykiater, er det muligt deltage uden moms. For virksomheder/arbejdspladser er prisen altid med moms. 

Tilmelding:

Tilmelding med indbetaling af depositum kr. 1000 foretages  på www.moksha.nu

Herefter kontakter vi dig på mail og telefonisk for en samtale før kurset. 

 

Retræte og stilhedsdage efterår  2017 for alle der tidl har deltaget på 8 ugers forløb hos Birthe Moksha eller en anden lærer

Retræte / hel stilheds dag i følge MBSR standarder  med guidede øvelser og stilhed, der vil være en lang session med yoga mindfulbevægelse  og fordybelse aflsuttet med bodyscanning og stilhedsmeditation, Lovingkindness og gangmeditation. vi spiser i stilhed og alle medbringer en lille ret til en fællesbuffet  

Vi mødes en hel dag for sammen at lade livet leve igennem os, og møde os selv med kærlig venlig opmærksomhed. I en tid med fokus på stor menneskelig lidelse, hos den enkelte og ude i verden, vil vi netop denne dag træne vores alles evne til at rette kærlig opmærksomhed mod mennesker i nød.Vi vil begynde at genkende gavnlige stadier i sindet , da vi træner over en længere periode  og det hjælper til at vi fremadrettet kan forbinde os med det gavnlige i os  selv og i andre 

 

STILHEDSDAG MED MINDFULNESS FORDYBELSE, RO OG NÆRVÆR PRIS 300 KR, når det er en del af din behandling , ellers er prisen 300 kr plus moms 

At stoppe op tll det liv vi lever, lige nu og her. "Visdom kommer sammen med at lytte, at være stille. Blot at se og blot at lytte intet andet behøves. At være stille, se og lytte aktiverer den ikke begrebsmæssige intelligens i dig. Lad stilhed styre dine ord og handlinger". Eckhart Tolle

Vi mødes en hel dag for sammen at lade livet leve igennem os, og møde os selv med kærlig venlig opmærksomhed.... i en tid med fokus på stor menneskelig lidelse, hos den enkelte og ude i verden, vil vi netop denne dag træne vores alles evne til at rette kærlig opmærksomhed mod mennesker i nød.

En dag med blid nænsom guide fra  erfaren  MBSR lærer med mange års praksis erfaring med fordybelse på retræter og i meditation. Vi vil sammen praktisere mindfulyoga, gangmeditation, stilhedsmeditation, bjergmeditation, og Loving Kindness.Birthe Moksha vil skabe denne unikke dag med mulighed for at forfine og fordybe din MIndfulness praksis som nybegynder og som mere erfaren. Denne dag er åbne for alle der tidligere har gennemgået et 8 uges forløb hos en af os eller hos en anden lærer. Pris for dagen er 400 kr plus moms, hvis du allerede går på et forløb skal du ikke betale da det er en del af forløbet.

Tid: den 4 nov  kl 9-16.30

 

Sted: Ryesgade 29 3 tv. Århus alternativ holdes det ude ved Brabrandsøen ,, 

Pris 300 kr plus moms når det ikke er  en del af et behandlingsforløb

 Fortsætter program, internationalt anerkendt og anbefalet fra Center for mindfulness UMASS,  særlig  godt for dig der arbejder i det relationelle felt/ møde  i din hverdag, evt som mindfulnesslærer MBSR / MBCT , terapeut,lærer,  behandler mm  , eller har belastede relationer  eller  kommer fra en dysfunktionel baggrund / barndom. Forløbet giver adgang til udd som IMP lærer  

For alle der tidl  har gået på MBSR eller andet MBI program MBCT MIndfulness baseret Kognitiv Terapi  eller MBRP Mindfulness baseret tilbagefaldsforebyggelse ( forebyggelse af tilbagefald efter misbrug ), ved tvivl kan du kontakte mig  for en lille snak  

INTERPERSONEL MINDFULNESS PROGRAM IMP læs mere 

Tid: 

 Start den 20 marts kl. 17.30  – 20.00 

27 marts, 3 april , 24 april , 8 maj , 15 maj, 22 maj , 29 maj

  med en stilhedsdag den 21 maj  kl. 9-16 i Ryesgade
Sted: Ryesgade 29 3 tv. Århus
Pris: 3500 kr. inkl. moms. for dig der tidl har taget forløbet er prisen reduceret  til 2500 kr 

Prisen dækker 8-ugers undervisning, materialer og kaffe/the.
Tilmelding er bindende, du er meget velkommen til at skrive lidt om dig selv hvis du ikke har gået på forløb hos Birthe Moksha Mindfulness Århus

Vores liv er et netværk af sociale relationer og kommunikation. I alle vores mellemmenneskelige forhold oplever vi glæde og spændinger, ønsket om at tingene var anderledes, værdsættelse, længsel og lidelse. Vi fungerer ofte i vores relationer som om vi sover, og trækkes fra det vi kan lide og ikke kan lide, ud fra antagelser og vurderinger. Udvikling af interpersonel mindfulness fører til at vi bliver mere nærværende og kærlige over for andre og os selv.

 

 

   
   

Oplever du i perioder at det er svært at overskue dine udfordringer i hverdagen, på jobbet, på studiet, eller bliver du pludselig overvældet af følelser, du ikke kan håndtere, eller tanker der holder dig vågen om natten.

Mindfulness er på ingen måder Welness, faktisk kræver det en del  mod og indsigt at begynde at være sammen med sig selv  og det som du oplever .Gennem en særlig iagtagelse/ mindfulness kan vi opdage at det er tanker der kommer og går , vi kan begynde at observere tankerne og ikke bliver så overvældet af dem eller reagere blindt og fuldautomatisk 

Måske har i du i perioder stress og oplever belastninger der langsomt bliver til hverdag for dig . Stress er på mange måder en skjult lidelse , vi førts opdager når vores krop og sind ikke kan mere og vi har en egentlig belastningsreaktionog oplever at i ikke længere kan ignorere det , eller bortforklare det . Ny forskning viser at vores krop og sind slides rigtigt meget i de perioder og du kan nu gøre noget aktivt for dit helbred med Mindfulness.

Programmet er både for dig der er sygemeldt men også for dig der vil støtte til egen sundhed, eller forebygge stress i dit liv. 

Underviser har mangeårig erfaring med at undervise i Mindfulness og har egen meditationspraksis siden 1981 

Programmet giver adgang til MBSR uddannelse ved Århus Universitet 

 Det kan være at du i perioder oplever  stress relaterede symptomer i form af  - angst - tristhed - depression - søvnbesvær - smerter- livskriser - cancer - kroniske lidelser - massive uforklarlige smerter i kroppen .Ved at lære at din opmærksomhed og dit nærvær  er din ven, kan du nu begynde at gøre noget aktivt i forhold til din egen sundhed. Du bliver bedre i stand til at  lære at leve med udfordringerne i livet,  og bedre til at regulere følelser og tanker i periode hvor de er overvældende  For raske og for syge, for dig der bare vil være mere til stede og nærværende i din hverdag og forebygge udbrændthed og stress eller relationelle konflikter 

8 ugers evidensbaseret / forskningsbaseret forløb med Mindfulness Baseret Stress Reduktion MBSR forløb, med 2,5 time om ugen plus en hel dag for dig der er begynder udi Mindfulness eller meditation  du kan vælge 8 ugers MBSR forløb  eller - weekendretrete - citry retræter i Århus og København - fortsættergrupper IMP Interpersonel MIndfulness- anerkendte fortsætter forløb - MIndfulnesssupervision-efteruddannelse for professionelle eller individuelle mindfulnessbaseret  forløb i Århus eller Hjortshøj.

Hvad skal du være opmærksom på inden du booker et mindfulness forløb se Det danske Insitut for Stress MBSR forløbene er godkendt  som adgangsgivende til MBSR uddannelsen på Århus Universitet eller på andre internationale universiteter. 

Birthe Moksha er  initiativtager og medlem/ formand   for bestyrelsen i Mindfulness foreningen Danmark  og arbejder efter internationale etiske retningslinier.Sundhedsstyrelsen anbefaler også Mindfulness som tilbagefaldsforebyggelse baseret på international forskning

 IMG 9633

 

Hvad er Mindfulness?

Jon Kabat Zinn har netop været i Kbh, her møder du  en af de største lærer jeg har mødt udi Mindfulness, grundlæggeren af MBSR Mindfulness Baseret Stress Reduktion  og stifteren af Center for mindfulness ved Universitetet i  Massathusetts. Jeg mødte selv   Dr. Jon Kabat Zinn 1 gang i Tyskland i 2009, det var  dengang meget let at komme i kontakt med ham dengang, vi havde en samtale ude i haven på det retræte sted og det  ændrede mit liv. Han foreslog dengang  at jeg tog til USA og tog min  Mindfulness træning der - det gjorde jeg og blev MBSR lærer . Det skyldes helt sikkkert mit møde med ham dengang - det var længe  før det var muilgt at tage MBSR uddannelsen  herhjemme og det har været og er en stadig rejse ind i livet. Nu kan du tage uddannelsen på Århus Universitet på Dansk Center for MindfulnessIMG 8756

   

     facebook29 Foto fra Yogadays 2016  Birhte Moksha Underviser  i Mindfulyoga

 

Mine MIndfulness MBSR stresshåndteringsforløb er  alle godkendte som adgangsgivende til MBSR uddannelsen på Århus Universitet og til uddannelse på Center for Mindfulness Massachuttets  og følger standarderne fra Center for MIndfulness Masssachussetts   

Det betyder at forløbene og læreren/ underviseren  lever op til de standarder der ligger for de forløb som der henvises til når der tales om at Mindfulness MBSR  er evidensbaseret.

MBSR som er et beskytttet varemærke som ejes af Dr. Jon Kabat Zinn, som i sin tid udviklede Mindfulness Baseret Stress Reduktion på stress klinikken i Massathussets. Udover selve uddannelsen skal læreren deltage i lange retrætes og  løbende supervision.

Nyerer undersøgelser viser at MBSR er virksomt overfor  stress og stress relaterede symptomer, angst, depression, kroniske smerter og funktionelle lidelser  defineret som  bla kronisk træthed, diffuse udefinerlige smerter og ubehag  fra kroppen, herudner fra nervesystemet, fra maven mm  

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece om stress, hvor du kan teste dit niveau af stress og anbefaler at man overvejer at begynde at meditere og lave afspænding.