top4

Hvad er Mindfulness?

Fra en tidligere kursist:

"Jeg har oplevet mindfulnessforløbet og undervisningen som utrolig inspirerende og det har hver gang været en dejlig oplevelse med ny indsigt og viden. Stemningen har været tryg og tillidsskabende, så det at dele sine oplevelser har været nemt og uden bekymring om, hvordan det vil blive modtaget, da der har været plads og rum til at være sin egen, med stor forståelse og anerkendelse for, at man giver udtryk for de tanker man har.

Efter forløbet har jeg oplevet at mindfulness er blevet en integreret del af min hverdag med større ro og velbefindende, og at jeg har fået så meget viden gennem de oplæg og øvelser der har været, at jeg kan viderebringe teori og metoder med oprigtig autenticitet samt at min evne til at lytte med nærvær er blevet skærpet."

At sidde og se ud over havet – stilhed og nærvær 
Naturen er for mig den største kilde til det stille nærvær.
Mindfulness er nærvær, at være i kernen. Uden om er der en masse følelser og emotioner og tanker, men inderst i sindet er der en kerne som altid er i ro. For at få adgang til kernen er det godt at have en god kontakt til kroppen. Det kan gøres gennem kropsøvelser som yoga og massage.

Når man er i kernen er man i kontakt med sine indre ressourcer som håb, lykke, kærlighed - kernekompetancer.
Vejen til større nærvær og kontakt til dig selv er gennem meditation og bevidst nærvær.
Nærvær og glæde er forebyggende overfor stress og depression.
Depression kan opstå efter en længere periode, hvor man ikke er i ordentlig kontakt med sig selv og de dybere behov.
Nærvær opstår når vi er stille i nuet, oplever nuet uden en bekymring om fremtiden eller for tiden.

For at komme derhen eller for at lette adgangen til det bevidste nærvær, er det nødvendigt med træning og for nogle terapeutisk arbejde. 
Hvis man har været ude for stress gennem længere tid, og manglende søvn eller tidligere traumatiske oplevelser, kan kroppen reagere lidt med en sitren eller en følelse af at være” lidt ude af sig selv ” en form for dissociering en fraspaltning af kroppen og sindet . Man kan mærke højstresssymptomer som nedsat koncentration, panikangst og vejrtrækningsbesvær og kropslig uro.

Massage og meditation kan lære dig at komme tilbage til dig selv igen. På længere sigt vil du opbygge en viden om dine reaktioner så du hurtigere kan justere og stoppe op uden at blive fanget i automatiske reaktioner og tankemønstre.

Referencer og uddannelser

Har lavet massage siden 1983 og har altid kombineret massagen med meditation og kropsbevidsthed.
Første gang jeg mediterede var i 1981 hos Rill Temte i Kronprinsessegade i København,vi var en lille gruppe der mødtes en gang om ugen og trænede meditation.

Efterfølgende har jeg været tilknyttet Nordlyscenteret i Silkeborg og deltaget i træningsgruppe hos Meditationslærer Asta Fink i Sorring senere på Specular, hvor jeg har arbejdet med ikke religiøse vestlige meditationer alle steder inspireret af Bob Moore Ringkøbing, esoterisk meditation blandet vestlig og østlig filosofi.

For mig er meditation og åndedrætsøvelser et naturligt værktøj til indre fordybelse, der giver øget kendskab til sig selv og skjulte reaktionsmønstre. Jeg har afholdt mange kurser med meditation, selvudvikling og massage. Hvis du vil lære at meditere er det altid bedst at have en lærer, du kan henvende dig til undervejs.

-Birthe Moksha 2011

Artikler:

Litteraturliste Mindfulness 

Du kan læse mere om yoga og kropsøvelser og Mindfulness: 

 • Swami Janakananda Saraswati. Yoga, Tantra og Meditation i min hverdag.Bogans forlag.
 • Anette Lind Dyrbye. Iyengar Yoga for velvære og sundhed.
 • Alexander Lowen og Leslie Lowen. Bioenergetiske kropsøvelser.
 • Åsa Nilsonne. Bevidst nærvær: Hvem er det, der bestemmer i dit liv? Dansk psykologisk forlag.
 • Specular. Mød livet fra kernen.
 • Helen Gamborg. Det usynlige i helbredelse.
 • J. Anker Larsen. De vise sten.
 • Charlotte Mandrup. Mindfulness i hverdagen.
 • Eugene T. Gendlin. Fokusering. Hør hvad din krop fortæller dig.
 • Jon Kabat‐Zinn. Lige meget hvor du går hen er du der.
 • Jon Kabat-Zinn. Full Catastrophe Living.
 • Jon Kabat- Zinn. Coming To Our Senses.
 • Jon Kabat –Zinn. Find hjem til dig selv. 
 • Zindel-V. Siegal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale. Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression.
 • Zindel-V. Siegal, J. Mark G. Williams, John D. Teasdale, Jon Kabat Zinn. Bevidst nærvær – en vej ud af nedtrykthed.
 • Saki Santorelli. Heal Thy Self.
 • Bob Stahl Elisa Goldstein. A mindfulnesss-Based Stress Reduction Workbook.
 • Eckhart Tolle. Nuets kraft.
 • Tor Nørretranders. Glæd dig.
 • Daniel Goleman. Destruktive følelser. Hvordan kan vi håndtere dem?
 • Chögyam Trungpa. Myten om frihed og Meditationens vej.
 • Ola Schenstrøm. Mindfulness i din hverdag. Veje til nærvær.
 • Thich Nhat Hanh. Fred er vejen.
 • Eva Bengta Lorenzen. Ind i Mindfulness.
 • Morten Sveistrup Hecksher, Louise Kronstrand Nielsen, Jacob Piet Mindfulness. Manual Træning i bevidst nærvær.
 • Lone Overby Fjordback: Mindfulness. kan købes på Psykiatrifondens forlag. Meget fin håndbog med mange øvelser.