top2

Kurser - Virksomheder

Lad os sammen tilrettelægge dagen så den lige passer til jeres behov- det er også muligt at lave længere forløb med træning af medarbejdere og ledere i Mindfulness.

 Hvad siger ÅRHUS TECH ?

Sådan kan en TEMADAG se ud

Mindfulness på jobbet.

Mindfulness og større nærvær på jobbet kan styrke din faglighed, give større arbejdsglæde og øge fokus i opgaveløsningen. Mindfulness kan være stressreducerende i perioder, hvor der er særlige udfordringer i hverdagen.

Gennem en hel dag vil vi udforske og erhverve en solid forståelse og indsigt i hvad mindfulness er som begreb og hvordan det kan bruges som redskab til at være mere tilstede i hverdagen og være mere klar i din opgaveløsning. Mindfulness introduceres som metode, og du vil efterfølgende kunne anvende det i hverdagen. Det forventes, at du er villig til at afprøve øvelserne og dele dine oplevelser med de andre. Alle deltagerne vil modtage en cd med udførligt materiale til fortsat fordybelse.

Temaer:
Hvad er Mindfulness som begreb og som metode
Hvor stammer det fra, og hvordan har det udviklet sig til at blive så populært 
Lidt om forskning i Mindfulness
Hvordan kan vi spotte tidlige tegn på stress på jobbet?
Hvordan kan vi gennem mindfulness træne og sætte fokus på øget arbejdsglæde og herigennem styrke den faglige kompetence 
Få hjælp til bedre at afgrænse og beskrive arbejdsopgaverne - også i de perioder hvor det kan være stressende. 

Deltagerne får kendskab til enkle mindfulness metoder/øvelser både formelle og uformelle, du bliver i stand til bedre at fokusere på nærværet og opgaverne i hverdagen, også når der er pres på hverdagen. Deltagerne erhverver gennem træning og og sparring en viden om, hvad mindfulness er og hvordan det kan bruges i hverdagen til også at styrke deltagernes faglighed og evne til fokuseret indsats - også når der er pres i hverdagen personligt som fagligt, såvel som når deltageren står i nye udfordringer som omlægninger og besparelser i organisationen. Deltageren får en indsigt i, hvilke muligheder der er for at fortsætte med mindfulnesstræningen, henvisning til relevant litteratur etc.

Virksomheder og samarbejdspartnere:

PPR Norddjurs kommune, Mentor Company, FO århus, Mindfulness for Misbrugere, Misbrugsbehandligen Århus. Lænken, Familieafdelingen i Syddjurs kommune, Børnehaven i Torup, Fritidhjemmet i Mårslet, LBR Kerteminde, Psykiatrisk bosted, Foreningen af tegnsprogstolke,  Jobcenter Nord Fyn, Sindnettet af frivillige, Forskningscenter Foulum, Vestas, Århus Tech, Seniordaghøjskole, CLH, Skat HR, SI Social læge institutioenen. Århus. 

Birthe Moksha har tidl afholdt kurser hos Center For Offentlig Kompetenceudvikling (COK):

Temadag for HK er ved PPR

Ramt af stress og hvad så? Hvordan styrker vi den stressramte borger til at vende tilbage til jobbet.

Beskæftigelsesmedarbejder med overskud - bliv mindfull overfor dig selv.

Mødet med den sårbare borger.