Mindfulnessbaseret Udviklings og Træningsgruppe

Faglig kompetence med mindfulness.

 

Birthe Moksha
Mindfulness og Psykoterapi Ryesgade 29, Aarhus

Mindfulness baseret Trænings og udviklingsgruppe / efterudd forløb  for dig, der er enten professionel behandler / terapeut MBSR eller MBCT underviser, lærer eller lign.

Vil du mere dybde, nærvær, Compassion  og autenticitet og ægte hvilen i din egen indre kerne, i dit arbejde og i mødet med andre mennesker eller for private, der ønsker en udviklingsproces og ønsker at forhindre udbrændthed i jobbet eller i livet.

For dig der ønsker at fordybe din Mindfulness og meditationspraksis og gøre den til dit eget og funderet I din egen praksis, oveni den faglighed du har i forvejen.

Start den 18.19.20 nov 2016 Ryesgade 29 herefter 4 weekender om året

Pris 1800 kr inkl moms  pr weekend  externat . faktura kan sendes til din arbejdsplads

Vi vil arbejde med anerkendte østlige og vestlige filosofier, psykologi og Compassion baseret mindfulness.

Underviser: Aut sygeplejerske, Krops/Psykoterapeut, supervisior, udviklings- og meditationslærer  Birthe Moksha. Tilmelding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg kan nu med stor glæde tilbyde et intensivt gruppe udviklings og træningsforløb, med møde 4 gange om året. Mange har gennem tiden spurgt om jeg laver mindfulness uddannelse, jeg har lavet kortere efterudd  forløb for professionelle bla  i samråd med Århus Speciallægeinstitution,  og med en kollega og tilbyder også  supervision til sagsbehandlere, frivillige  og mindfulnesslærere. Dette forløb  er en syntese i form af  en egentlig meditations og udviklingsgruppe/ efterudd forløb, hvor man kan være sammen  i en gruppe igennem en længere tid, da dybere transformative processer    har brug for  tryghed  og fordybelse over længere tid.

Dette er et forløb som kan støtte din indre proces med  feks at blive terapeut  og eller mindfulness lærer eller behandler på det mere personlige og det mere meditative- eksistentielle  plan.

Gruppen henvender sig til alle der arbejder med andre mennesker, lærere, sygeplejersker, terapeuter, behandlere mm og mindfulness-instruktører/ MBSR / MBCT - lærere,  som har brug for en større dybde og nærvær og compassion direkte inde fra. Det være sig både i forhold til dig selv, egne problematikker/ skygger  og insigt  og i forhold til mødet med andre såvel  privat som professionelt.

Når vi meditere kommer vi tit i kontakt med områder, som har været hengemte af forskellige årsager, gennem mindfulness praksis kan vi få det mere og mere op i lyset og ind i hjertet. For at  denne visdom det kan komme ud og lande i livet og forankres i kroppen har vi nogle gange brug for hjælp til at åbne op for indre indsigter undervejs, og gennem anerkendte terapeutiske processer opleve mere plads indeni.

 I denne proces som i alle professionelle områder, er der brug for  støtte til at holde kontakten inde i dette dybe felt, for at du kan oplever at du hele tiden kommer ud indefra dig selv, kropslig og psykologisk, faglig og privat  på den mest autentiske måde. Det gælder både i forhold til dig selv og de mennesker der er omkring dig, fagligt og privat. 

 

For dig der gerne vil dybere ”ind i sindet”  og begynde at forstå og komme tættere på hvem du egentlig er, og hvordan dit livspotentiale bedre kan folde sig ud, uden du hænger fast i gamle uhensigtsmæssige og ukærlige begrænsninger, stivnede mønstre og narrative om dig selv.

Gennem  denne proces vil  du  forstå og møde de forhindringer der har vist sig for dig på en helt ny møde med større compassion og indsigt I at livsomstændigheder ikke kun er dit ansvar men en del af en meget større kompleksitet, det være sig traumatiske livsomstændigheder,  ulykker, overgreb , smerter, angst, tab og negative strukturer du har oplevet, samt  skam og skyld som kan være det automatiske svar på oplevelsen  mm.

Vi bruger elementer fra bla  ”Nærværsprocessen” hvor vi ser alt det der sker i vores liv som budbringere til at bringe  en dybere forståelse, compassion og  nænsomhed ind i livet.

Vi benytter både vestlige og østlige ikke religiøse meditationer, i form af Insight meditation, Specular metoder, Interpersonel mindfulness og dialog og her åbnes op for en egentlig udviklingproces der har til formål at du kommer tættere ind i din  egen inderste kerne og kan derfra tage mere fornuftige og hjælpsomme valg i dit liv , både i forhold til dig selv, din praksis og i mødet med andre mennesker.

 

Anvendte metoder :

Vi bruger  meditation med øvelser fra Bob More, Specular, Insight Meditation, Interpersonel Mindfulness, Compassion, Fasicial Flow  meditativ bevægelsesform, Nuets Kraft. Psykologiske og terapeutiske  processer, der er nødvendige i et egentlig udviklingsarbejde  og anvender særlig tilrettelagte psykologiske udviklingsmetoder fra Specularmetoderne og særlige til rettelagte kropsøvelser, Fascialflow, der styrker, evnen til kontakt og styrke og hvilen i dig selv, og dans, bevægelse  og kreative udtryk via at tegne og male, alt dette vil  tilsammen understøtte og forfine en personlig og faglig udviklingsproces- både for private og for dig der arbejder professionelt med andre mennesker.

 Vi vil mødes 4 gang om året i en fortløbende udviklingsgruppe, hvor gruppen vil følges ad og gennemgå forskelige grundlæggende livs temaer, gennem udviklingspsykologisk arbejde omkring temaer som  barndom, ungdom, voksenliv, sexualitet, emotioner, følelsernes veje og vildveje og følelsernesøkologi,  og adgangen til "kernen og masken" Specular metoder  og arbejde og relationer ved hjælpe af meditation, kropsudtryk og følelsesforløsning. Der tages også altid udgangspunkt i hvor den enkelte er. 

Gruppen tager deltagere ind løbende.

Jeg har selv deltaget i forskellige  dejlige udviklingsgrupper gennem de sidste 35 år hos bla  Marianne Bendtzen/ Merethe Holm i Kbh( tidl Bodynamic) , Asta Fink Meditationslærer  i Sorring, Nordlyscenteret ved Anne og Philip Nees, og på Specular  Århus  og haft stor glæde af  den fordybelse og fortrolighed der opstår i en gruppe, som kan være støttende og nærende for en  dybtliggende udviklingsproces. 

Hver weekend vil indeholde et overordnet tema , som også  vil indeholde de emner deltagerne er optaget af

1 weekend  fredag den 18 nov  kl 18-21  lørdag den 19 nov  9-16 søndag den 20 nov  9-15   Tema : Barndom , baggrund, Krop og flow. Hvordan møder vi vores historie, herunder de  traumatiske oplevelser, skyld og skam, når vi ikke er blevet set, som dem vi i virkeligheden er,  kan vi begynde at "hele" os selv gennem “kærlige øjne”  citat Lars Sørensen

2 weekend fredag den  13 jan 18-21 lørdag den 14 jan 9-16 og søndag den 15 jan kl 9-15 

Tema : Følelser, relationer og kontakt, sexualitet,ungdom. Hvordan møder vi det relationelle  og de udfordringer der måtte ligge I den kontakt , sund kontakt og usund kontakt   I form af ubalancerede emotioner, maske/ skygge problematikker, dissociationer,  jalousi mm. Vi bruger kreative udtryk og Interpersonel Mindfulness Inquiry

3 weekend fredag den 3 marts 18-21 lørdag den 4 kl 9-16 og søndag den 5 marts  9-15 

Tema: Tanker og identitet, voksenliv. Hvordan møder vi vores tanker og indre liv, forestillinger, vores indre historier om os selv, mit udtryk  til verden.  

Hvordan kan vi være tilstede når vores tanker er et andet sted, “hvad kommer ud fra os  når vi ikke er hjemme I os selv “ ?   

4 weekend fredag den  9 juni 18-21 lørdag den 10 9-16 søndag den 11 9-15 

Tema: Dybden i hverdagen, Compassion- stilhed og fordybelse I enkelhed. Hvordan kan vi udtrykke vores inderste kerne og kernekvaliteter, gennem  en autentisk form og udtryk. Forbundethed, med andre mennesker og med selve livet, kroppen og naturen.

 

Der meldes nye weekender og temaer  ud i starten af 2017, det er en fordel hvis du kan deltage I alle weekender, da der opstår en gavnlig gruppeproces  men ellers finder vi ud af det, betaling er senest 14 dage før, hver weekend 1800 inkl moms for hver weekend,du bedes selv medbringe frokost og det er muligt at overnatte i  Ryesgade, hvis du kommer langvejs fra

Kærlig hilsen fra Birthe Moksha   Hjortshøj 2016