top1Birthe Moksha Jørgensen  

aut . Sygeplejerske, Psykoterapeut MPF  og Mindfulnesslærer MBSR

Er indehaver Mindfulness og Psykoterapi Århus Ryesgade 29. 3 Århus og har siden 2007 arbejdet som selvstændig Psykoterapeut, Mindfulnessunderviser  og supervisior, konsulent og foredragsholder, 

Jeg laver både individuelle forløb og forløb i grupper MBSR MIndfulness Baseret Stress reduktion ,  udviklingsgrupper, for både private og proffesionelle, og  for dig der er  stressramt, smerteramt , syge eller har kriser i livet  og for dig der gerne vil lære dig selv bedre at kende og lære at navigere lettere i livet.

HVAD ER MBSR

8-ugers Mindfulness Based Stress Reduction program (MBSR) fra Mindfulnessforeningen

Mindfulness  kan på dansk oversættes til "bevidst nærvær", det at være fuldt til stede i nuet fra øjeblik til øjeblik, uden at dømme eller vurdere det, der er. Mindfulness er en iboende egenskab ved den menneskelige bevidsthed, hvilket betyder, at alle kan meditere, altså bevidst rette opmærksomhed mod noget. Paradokset er, at det både er meget enkelt og samtidig krævende, da vi ofte bliver distraheret af vores egne tanker og kan have svært ved at være i nuet. Ved at opøve din evne til at være mindful og bevidst rette din opmærksomhed på dit åndedræt, din krop og sind og verden omkring dig, kan du opleve at se anderledes og mere kreativt på dit liv. På den måde får du bedre adgang til dine styrker og din egen visdom. Igennem et MBSR forløb kan du lære at tage bedre vare på dig selv og udvikle egenomsorg samt finde tilbage til en meningsfuld forbindelse imellem din krop, dine tanker og dine følelser. De fleste mennesker, som gennemgår programmet, opnår generelt et bedre velbefindende med større ro og mindre stress.

Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. 

 

En MIndfulness praksis kan hjælpe på mange niveauer, både det rent kropslige som en form for afspænding men med en klar og vågen bevidsthed og et vågent nærvær, med en klar intension på en ganske special måde , og når du begynder at fordybe dig vil  du opdage at du kommer til at lære dig selv bedre at kende og bedre kan forbinde dig med andre mennesker , i takt med at din evne til at hvile ukompliceret i dit nærvær vokser og din fortrolighed med sindet vokser. 

Jeg er oprindeligt uddannet  og autoriseret sygeplejerske fra  Nykøbing Falster sygeplejeskole i 1980 og har siden læst voksen pædagogik og Psykologi på DPU Dansk Pædagogiske Universitet  og læst til Psykoterapeut ved Specular Århus Jeg har været tilknyttet udviklingsgrupper hos henh Asta Fink Sorring og ved Anne og Philip Nees Silkeborg. I 80 erne blev jeg trænet af Marianne Bendzen og Merethe Holm I det der efterfølgedne kom til at hedde Bodynamic , kropsterapi og traumearbejde  mm  . Har siden 2011 være færdiguddannet Mindfulness / MBSR lærer fra Universitetet i Massathusets Stress klinikken grundlagt af Dr. Jon Kabat Zinn 

  • Er initiativtager og formand for  bestyrelsen i Mindfulness foreningen Danmark 
  • Er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening MPF.
  • Jeg har klinik og undervisningslokaler både i Århus og i Hjortshøj.

Det kan være en fordel at kombinere et  individeult terapeutisk forløb med et 8 ugers Mindfulnesstræning MBSR ,  du er også velkommen til at gå på 8 ugers MBSR forløbet selv om du  går hos en anden behandler . psykoterapeut eller psykolog .

Samtalerne og terapien kan være en støtte, når du oplever dig udmattet eller ikke kan fokusere eller ikke har overskud til det, du egentlig gerne vil i livet, det være sig på dit arbejde eller i dit privatliv. Eller når du oplever, at det kan være svært at kommunikere med dine omgivelser, eller mangler overblik i dit liv.

Gennem psykoterapi og mindfulness  vil du opleve støtte til bedre at mestre stress., sorg  eller kroniske lidelser og psykiske lidelser og psykiske problemstilligner. Det foregår på den måde, at vi starter med en kort samtale, hvor vi finder ud af hvilket område vi skal fordybe os i  og , hvad vi skal arbejde med; derefter vil jeg ved hjælp af Mindfulnessbaseret psykoterapi, inquiry og supervision støtte dig til at bedre kunne rumme din situation. Ud fra en Mindfulness baseret tilgang, kan jeg hjælpe dig til nye tilgange i livet hvor du vil opleve større overskud og glæde.

Vi arbejder med compassion og udvikling af den indre medfølelse. Medfølelse både overfor dig selv og overfor dine omgivelser 

Mange starter på psykoterapi ved konflikter på arbejdspladsen, i familien, ved stress, tristhed eller gamle traumer og ulykker, ensomhed, angst,  misbrug eller hvis du har en følelse af, at du kunne få en bedre livskvalitet, vil psykoterapi kunne hjælpe dig.
Det kan også være, at du har lyst til at arbejde med din personlige udvikling, og her kan både Mindfulness og psykoterapi hjælpe dig videre.

8 ugers kurserne  i Mindfulness MBSR  kan  lære dig at blive mere nærværende, accepterende, rummende og til stede i nuet, det kan være en støtte ved siden af et andet behandlings tilbud, eller hvis du bare har lyst til at lære at meditere for at få bedre evne til at koncentrere dig. Forskning viser, at vi gennem Mindfulness kan forbedre kroppens egne selvhelbredende evner, og at meditation kan reducere stress.

Birthe Moksha
Psykoterapeut MPF , MIndfulnesslærer MBSR  aut. sygeplejerske

IMG 9877foto fra Dharma Inquiry med Christoffer Titmuss Germany 2016 

Bob Stahl Silent retræte Gomde 2017 foto fra Silent Insight Meditation 7 days with Bob Stahl  2017 Gomde DK 

Birthe Mokshas Psykoterapeut-og Mindfulnessuddannelser.

 

Birthe Moksha er certificeret MBSR  Mindfulnesslærer ved Center for MindfulnessUniversity of Massachusetts.
Deltaget i 7 dages retreat for professionelle i Tyskland under ledelse af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli.
Har deltaget i 7 dages retreat med Antonia Sumbundo og Ferris Urbanowski i Advanced MBCT.
Deltaget i 7 dages stilhedsmeditation med Christina Feldman på Gaia House januar 2010.
Deltaget i 9 dages praktikum MBSR i Massachusetts januar 2010.
Deltaget i 8 dages MBSR / MBCT træning på Gaia House sept 2010  ” The Foundation of Mindfulness ved Christina Feldman og John Teasdale”.
Deltaget i 8 dages retrete på Gomde maj 2011 med Christina Feldmann og John Peacock ” The Foundation of Mindfulness ”  MBSR og MBCT.

Deltaget i 9 dages TDI Teachers Intensive Development juni 2011 Sverige via Center for Mindfulness Massathusetts ved Florence Meleo-Meyer og Melissa Blacker.

6 days silence Insigth Dialoge Retreat with Philllys Hicks and Bart van Melik,

Holland 2014

6 days silence , Insight dialoge retreat “Fulfilling the foundations of

Mindfulness with Gregory Kramer and Phillys Hicks and Bart van Melik oct

2014

8 days silence “The foundation of Mindfulness at Gomde DK with

Christina Feldmann and John Peacock 2013

7 day Body and Mind – Mindfulness Retreat with Jon Kabat Zinn and Saki

Santorelli Denmark, juni 2014 Fuglsøcenteret.

Teaching Presence in Relationship: 7 day Interpersonel Mindfulness training for

MBSR teachers with Florence Meleo. Meyer and Phyllis Hicks May, 2014

Holland

Modtaget supervison ved seniorlærer ved Center for Mindfulness Elana Rosenbaum  

anbefaling fra 2015  fra Elana Rosenbaum i forbindelse med Certificering fra Center for Mindfulness 

Attitudes of the teacher:

Birthe has always been dedicated to growth and insight. She is able to observe and be present

free of assumptions and judgment and displays consistent curiosity in both inquiry and her

responsiveness to class members. There is a freshness to her teaching and an openness to

discovery. The class has become cohesive over time reflecting her increased trust and patience in

the cultivation of mindfulness-more laughter and a sense of ease. Very dedicated to practice and

learning and open to new discoveries. Aware of blind spots and continues growing in insight

and confidence. Being with sons possible paralysis was a major accomplishment. Says, “I no

longer have fear.”Much more able to be accepting of what is as it unfolds in the moment.

Qualities of the teacher:

Open, connected, able to hold pain and consistently curious and insightful. Very dedicated to

practice and bringing it into daily life. Ethical and authentic. I believe Birthe embodies

mindfulness and has shown growth and maturity personally and professionally. Her increased

confidence and trust are translated into her teaching and her ability to facilitate a group and hold

diversity. Establishes sense of safety which facilitates the creation of a harmonious and

supportive.community.

I recommend certification. Birthe is dedicated to continued learning, will be going on more

retreats so she can stay fresh and continue to inspire and be inspired. I believe she is a mature

teacher and highly competent.

Modtaget supervision fra Florence Meleo- Meyer Center for Mindfulness Massathussets

Anbefaling fra cand. psyk Dagmar Møller Kristensen Specular Århus 

From 1993- 2015 supervision and ongoing Training by  cand. psyk Dagmar Møller

Kristensen udd ved Bob Moore cand psyk. and meditationslærer Specular

Århus ( meditation practice and personal and proff. supervision)

Training in Buddhist filosofi and meditation 2009-2013 by Lahka Lama

Rinpoche

( Gelugpa) in DK and in Nepal and in monastery in Mungod India

Continuing teaching from Lahka Lama Rinpocha

Two Silent Retreats Vipasanna Insigth Meditation  14 days in Thai Monastery, Sarnath/

BodhGaya Indien

February 19 - 26, 2016 with Christopher Titmuss

February 26 - March 4, 2016 with Christopher and Zohar Lavie

2015

5 days Dharmainquiry with Christoffer Titmuss Germany 2016 

7 days Vipassanya with Christoffer Titmuss  Germany 2017

7 days Insight Meditaiton  Bob Stahl Denmark  2017  

20-21 nov 2015 Yogatraining with Birgitte Gorm Hansen Dynamic

Yoga

2015 den 20 -25 okt retræte at Gomde with Tsoknyi Rinpoche, “At opleve

følelser I et rummeligt sind” Dzogcen training

From 1993- 2015 supervision and ongoing Training by Dagmar Møller

Participation in 2 days seminar on Århus University Dansk Center for

Mindfulness “ Bivirkninger ved Mindfulness” ved Lone Fjordback.

Participation in 2 days seminar an Århus University Dansk Center for

Mindfulness “Inqiury im MBSR teaching “ ved Lone Fjordback and Jacob Piet

Participation in 2 days seminar on "Compassion" at Århus University  2016 

2015 Participation in international proffesionel supervisiongroup with Phillys

Hick in order to train IMP Interpersonal Mindfulness Program.

One day seminar with Jon Kabat Zinn, Saki Santorelli, Lone Fjordback and

Jacob Piet june, Denmark 2014

Ongoing Supervision and training with Lone Fjordback and Jacob Piet once a

week since sept 2012 -2014

Participate with Lone Fjordback and Kit Appelt and Jacop Piet when they teach

Pratikum 5 days in 2012, 3 days in 2013 , 5 days in 2013

Participation in Mind and Life conference with HH Dalai Lama 2 days in

Mungod India 2013

Participation in Mindfulness Konference for Center for Mindfulness in Boston 5

days 2013

10 days retræte with Chökyi Nyima Rinpoche Gomde DK training in Mahamudra/

Dzogcen 2015

6 days retrete with Chökyi Nyima Rinpoche Gomde DK training in Dzogcen 2013

7 days Retrete with Chökyi Nyima Rinpoche Gomde DK training in Mahamudra/

Dzogcen 2012

 

Birthe Moksha har knapt 30  års meditationserfaring og er gennem tiden inspireret af Lakha Lama gennem rejser og unervisning  i Nepal og Indien , HH Dalai Lama, Bob Moore, Anne og Philip Nees Nordlyscenteret Silkeborg, Meditationslærer og filosof Asta Fink Sorring, og Specular Århus.
Birthe Moksha er uddannet Specular Psykoterapeut  og medlem af Dansk Psykoterapeut forening MPF og initiativtager og  formand for Mindfulness foreningen Danmark 
Specular Århus er en 5 årig psykoterapeutisk uddannelse svarende til de vejledende kriterier udsendt af SocialministerietUndervisningsministeriet og Sundhedsministeriet. Uddannelsen er bl.a. baseret på meditation, sammenhængen mellem krop, sind og bevidsthed ,  mindfulness og psykoterapi.