fullsizeoutput a758Hvordan arbejder jeg med Psykoterapi og Mindfulness

"Nogle gange oplever vi at vi ikke kan overskue forandring,eller at de udfordringer som livet bringer, simpelthen er al for store eller uoverskuelige, det kan på længere sigt give stress og nedsat glæde og give ringe livskvalitet i hverdagen- måske oplever  du at dit helbred begynder at reagere på en langvarriig overbelastning i  form af uro og stress "

Mindfulness og Psykoterapi Artikel

Birthe Moksha er Psykoterapeut og Supervisior MPF Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening,  og arbejder efter de etiske regler som gælder for psykoterpaeuter i DK, jeg er uddannet ved Specular og er  godkendt censor ved den Psykoterapeutiske Uddannelse ved SpecularPædagogisk/ Psykologisk Diplom ved DPU   Uddannet Mindfulnesslærer fra Center for Mindfulness, University of Massachusetts UMASSAut. Sygeplejerske siden 1981  ”Jeg bruger Mindfulness og  den indre autentiske nærværskontakt  i mit arbejde med Psykoterapi og Mindfulness  for at skabe  en større og mere  meningsfyldt forbindelse mellem krop, tanker og følelser. Her opøves en helt naturlig større og mere stabil evne til at være i dit  naturlige nærværet, i kernen og opbygge  kærlig bevidst egenomsorg, venlighed og udvikle en større bevidsthed om mønstre og dine relationer  til dig selv og til andre mennesker ”. 

MIndfulness og Psykoterapi 

I arbejdet med klienter og kursister indgår vores evne og kompetence til nærvær og empati som de såkaldte nonspeci kke faktorer. Fra blandt andet Daniel Stern og fra Carl Rogers’ klientcentrerede terapi ved alle psy- koterapeuter, at empati, autenticitet, accept og nuet er helt fundamentale begreber. Det kan de fleste psykote- rapeutiske retninger tilslutte sig. 

Psykoterapi foregår ved hjælp af forløb med  samtaler hvor klienten / du   starter med at fortælle om sig selv og de vanskeligheder og ressourcer  du måtte opleve, jeg arbejder ud fra, at der er en sammenhæng mellem det vi oplever og reaktioner i krop/sind.

Som psykoterapeut har jeg selv gennegået langvarigt  forløb med  egenterapi og personlig udvikling og modtager løbende supervision og træning Anbefaling fra Specular 

Gennem samtalen vil der være områder som du gerne  vil have en yderligere kontakt med eller oplevelser som virker uintegrede så vil vi arbejde mere terapeutiske med det område hvor jeg gennem mindfulness baseret psykoterapi kan guide  dig ind gennem tidligere oplevelser, og blokeringer. Når bevidstheden igen kontakter områder med blokeringer vil vi gennem en meget venlig og medfølende tilgang kunne hjælpe til at de området integreres bedre i psyken og i kroppen.

Psykoterapien kan supleres med Mindfulness Baseret Stressreducerende massage og terapeutisk berøring uden på tøjet og mindful-yogaøvelser og individuelle øvelser i Fascial Flow    

Medicin er ingen hindring for at begynde på psykoterapi, mange tager antidepresiv-   og angstdæmpende medicin, det kan vise sig at være støttende i den terapeutiske proces. Det er derfor vigtigt at du indstiller dig på at fortælle om det, og ikke stoppe din medicinske behandling.

IMG 9832 

Som medlem af Dansk psykoterapiforening arbejder jeg efter standarder og etiske overvejelser og er derfor underlagt tavshedspligt, og skal hvis jeg skønner det henvise dig til anden behandler. 

Ved at integrere og forstå tidligere oplevelser gennem både tanker, følelser og krop og hjertet  giver det en helhedsdimension som styrker livskvaliteten og giver helhed og mod  til  forandring og vækst .

For nogle mennesker kan det være et gavnligt redskab til at komme bedre i kontakt med, hvem du egentlig er, og hvordan du reagerer, og måske finde ud af, hvorfor du har uhensigtsmæssige reaktioner. Som for eksempel vrede, depression, opgivelse eller oplevelsen af, at livet er usammenhængende, hvor du ikke kan finde sammenhængen mellem den indre verden og den ydre verden, eller blot meningen med de lidelser, du har mødt på din vej.

På baggrund af nye erkendelser kan du langsomt lære dig nye reaktionsmønstre, som vil give dig større glæde og dybde og mening både i dit private liv og i dit arbejdsliv.

Gennem livet, opvæksten og arbejdslivet oplever vi glæde, sorg, traumer og skuffelser, og vi oplever at andre mennesker enten har været meget tilstede eller omvendt ikke har været nærværende i situationer, hvor vi havde ønsket det og havde behov for det. Vores omgivelsers reaktioner på os er med til at danne vores selvforståelse og er med til at forme vores personlige træk og egenskaber. For eksempel er det svært at stole på nogen, efter man har oplevet mobning eller svigt i ægteskabet.

Det kan også  være problematikker med at holde egne grænser i kontakten med andre, eller overfølsomhed i nervesystemet efter langvarig stress eller kroniske lidelser eller chok og PTSD .

Min erfaring viser, at vi altid vil beskytte og forsøge at bevare vores inderste kerne trods den modstand, vi oplever i kontakten til verden. En form for overlevelse. Når vi er i denne beskyttelsestilstand, kan vi opleve forskellig symptomer som angst, uro, triste tanker, dissociation, symptomer fra nervesystemet, der viser at vi stadig er i stress eller angstberedskab.

Specular metoden tager udgangspunkt i kontakten til denne bevarede kerne, hvor der er adgang til de indre ressourcer. Ved at styrke kontakten til denne kerne, vil vi have større overskud til at overkomme svigt, traumer, smerter og belastede opvækstvilkår.

Gennem forløbet vil du få anvisninger på øvelser, som du kan lave hjemme, øvelser som styrker kontakten til Krop/sindet, øvelser som vil hjælpe dig til en større ro og følelsesmæssig disciplin.

Når vi er i kontakt med de følelser, vi ikke kan styre, er vi i emotionerne og følelsernes vold og i masken - vi er ikke ordentlig i kontakt med den inderste kerne. Fra dette sted er det vanskeligt at overskue livet og vanskeligt at klare problemer, vi bliver kastet fra den ene følelse til den anden. Ved nærværsøvelser som Mindfulness bliver du bedre i stand til at være til stede nu og her, du bliver bedre i stand til at se på følelserne og ikke reagere automatisk på følelser, men kan træde et skridt tilbage og se på dem, inden du reagerer.

Foto Birthe Moksha Guider en mindfulnessøvelse ved et foredrag og workshop hos PTU Århus

Du kan bestille en tid via kontaktformularen på hjemmesiden, skriv venligst om det skal være i Århus eller Hjortshøj og jeg vil sende dig en tid.  

Pris for en individuel  Psykoterapi / Mindfulness session   600 kr,

 rabat til  dig der har en lægehenvisning , eller pensionister og andre med økonomiske udfordringer pris 500 kr pr gang- 

Når du starter et dyberegående psykoterapeutisk behandlingsforløb eller et individuelt stressbehandligsforløb  hos Birthe Moksha  må du påregne at føle et forløb på minimum 5 gange, ved 1. mødegang vil jeg orientere dig  mere omkring dette  

Der betales fuld pris ved afbud senere end dagen før. og du vil efter endt behandlig modtage en faktura på mail og der indbetales via netbank