Hvordan arbejder jeg med psykoterapi og mindfulness?

Jeg er Psykoterapeut og Supervisior MPF Medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, og arbejder efter de etiske regler som gælder for psykoterpaeuter i DK. Jeg er uddannet ved Specular og er godkendt censor ved den Psykoterapeutiske Uddannelse ved SpecularPædagogisk/ Psykologisk Diplom ved DPU. Jeg er ligeledes uddannet Mindfulnesslærer fra Center for Mindfulness, University of Massachusetts UMASSAut, og så har jeg været sygeplejerske siden 1981.

Jeg bruger Mindfulness og den indre autentiske nærværskontakt i mit arbejde med Psykoterapi og Mindfulness for at skabe en større og mere meningsfyldt forbindelse mellem krop, tanker og følelser. Her opøves en helt naturlig større og mere stabil evne til at være i dit naturlige nærværet, i kernen og opbygge kærlig bevidst egenomsorg, venlighed og udvikle en større bevidsthed om mønstre og dine relationer til dig selv og til andre mennesker.

Mindfulness og Psykoterapi

I arbejdet med klienter og kursister indgår vores evne og kompetence til nærvær og empati som de såkaldte nonspeci kke faktorer. Fra blandt andet Daniel Stern og fra Carl Rogers’ klientcentrerede terapi ved alle psy- koterapeuter, at empati, autenticitet, accept og nuet er helt fundamentale begreber. Det kan de fleste psykote- rapeutiske retninger tilslutte sig.

Psykoterapi foregår ved hjælp af forløb med samtaler hvor klienten / du starter med at fortælle om sig selv og de vanskeligheder og ressourcer du måtte opleve, jeg arbejder ud fra, at der er en sammenhæng mellem det vi oplever og reaktioner i krop/sind.

Som psykoterapeut har jeg selv gennegået langvarigt forløb med egenterapi og personlig udvikling og modtager løbende supervision og træning Anbefaling fra Specular

Gennem samtalen vil der være områder som du gerne vil have en yderligere kontakt med eller oplevelser som virker uintegrede så vil vi arbejde mere terapeutiske med det område hvor jeg gennem mindfulness baseret psykoterapi kan guide dig ind gennem tidligere oplevelser, og blokeringer. Når bevidstheden igen kontakter områder med blokeringer vil vi gennem en meget venlig og medfølende tilgang kunne hjælpe til at de området integreres bedre i psyken og i kroppen.

Psykoterapien kan supleres med Mindfulness Baseret Stressreducerende massage og terapeutisk berøring uden på tøjet og mindful-yogaøvelser og individuelle øvelser i Fascial Flow

Medicin er ingen hindring for at begynde på psykoterapi, mange tager antidepresiv- og angstdæmpende medicin, det kan vise sig at være støttende i den terapeutiske proces. Det er derfor vigtigt at du indstiller dig på at fortælle om det, og ikke stoppe din medicinske behandling.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Få de seneste nyheder om mindfulness, kurser og events direkte i din indbakke.

Adresse

Moksha.nu
Ryesgade 29, 3.sal
8000 Århus C
CVR 30463994

Kontakt på

T: +45 2129 4570
E: moksha@moksha.nu

Medlem af

Copyright 2017 Moksha.nu